Karen Anne Buljo

Karen Anne Buljo
Photographer
Marie Louise Somby
Karen Anne Buljo: Šiellaspeajal. Runokokoelma, Davvi Girji, 2017

Šiellaspeajal (”Amulettipeili”, suomentamaton) on nuorille suunnattu runokokoelma, jonka on kirjoittanut pohjoissaamelainen Karen Anne Buljo.

Kirja tarjoaa nuorille johdatuksen saamelaisen kerrontaperinteen rikkaaseen symbolimaailmaan ja saamelaiseen maailmankuvaan, joka on siirtynyt aikojen saatossa sukupolvelta toiselle.

Teoksen nimi Šiellaspeajal viittaa esivanhemmilta saatuihin tärkeisiin arvoihin, jotka suojelevat tulevia sukupolvia. Runot avaavat saamelaisten symbolimaailmaa, joikaamista, kertomuksia ja ihmisen läheistä luontosuhdetta.

Runojen avulla kirjailija haluaa osoittaa, miten tällainen ajattelu voi antaa nuorille voimaa aikamme mullistuksissa. Runot käsittelevät eksistentiaalisia kysymyksiä sekä lapsuutta, nuoruutta, vanhempia ja isovanhempia. Se käsittelee kasvatusta, jossa myyttisyys on osa elämää, ja kasvua saamelaisessa ympäristössä, jossa joutuu pelkäämään kielensä ja koko olemassaolonsa puolesta. Nämä asiat ovat osa saamelaisnuorten arkea, ja monet heistä haeskelevat saamelaisidentiteettiään.

Suullinen kerrontaperinne on yhä tärkeä osa saamelaisten todellisuutta. Kirjailija hyödyntää omaleimaisesti saamen kielen ja saamelaisen kerrontaperinteen mahdollisuuksia käsitellessään nuorille tärkeitä aiheita: ihastumista, rakkautta, kaipuuta, pettymystä ja surua.

Kirjailija käyttää saamen kieltä hallitusti ja musikaalisesti tavalla, jolla hän erottuu joukosta. Siksi saamelaisen kielialueen palkintolautakunta asettaa tämän teoksen ehdolle Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2019 lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon saajaksi.