Karen Anne Buljo

Karen Anne Buljo
Photographer
Marie Louise Somby
Karen Anne Buljo: Šiellaspeajal. Diktsamling, Davvi Girji, 2017.

Šiellaspeajal («Amulettspeilet») er en diktsamling for unge skrevet på nordsamisk av Karen Anne Buljo.

Boken er en veiviser for de unge til den rike symbolverdenen i samisk fortellertradisjon og til et samisk verdensbilde slik det har blitt overført fra generasjon til generasjon gjennom tidene.

Tittelen, Šiellaspeajal, viser til viktige verdier gitt av forfedrene til beskyttelse for kommende generasjoner. Diktene gir et innblikk i den samiske symbolverdenen, joiken, fortellingene og menneskets nære forhold til naturen.

Gjennom diktene ønsker forfatteren å vise hvordan dette tankegodset kan være med på å gi de unge styrke i en omskiftelig tid. Diktene handler om eksistensielle spørsmål, om det å være barn, ungdom, forelder og besteforelder. Om en oppdragelse der det mytiske er en del av livet. Om det å vokse opp i samisk miljø med redsel for å miste språk og eksistens i fremtiden. Samiske unge forholder seg til dette i sin hverdag, og mange er på søken etter sin egen samiske identitet.

Den muntlige fortellertradisjonen er fremdeles en viktig del av den samiske virkeligheten. På en særegen måte bruker forfatteren mulighetene som finnes i det samiske språket og den samiske fortellertradisjonen til å ta opp viktige temaer for unge mennesker som forelskelse, kjærlighet, lengsel, skuffelse og sorg.

Forfatteren har en samisk språkforståelse og en musikalitet i sin måte å bruke språket på som gjør at hun skiller seg ut, derfor velger nominasjonskomiteen denne boken som det samiske språkområdets kandidat til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2019.