Karen Anne Buljo

Karen Anne Buljo
Photographer
Marie Louise Somby
Karen Anne Buljo: Šiellaspeajal. Diktsamling, Davvi Girji, 2017.

Šiellaspeajal (”Amulettspegeln”) är en diktsamling för unga skriven på nordsamiska av Karen Anne Buljo.

Boken är en vägvisare för unga till den rika symbolvärlden i samisk berättartradition och till en samisk världsbild så som den har överförts från generation till generation genom tiderna.

Titeln, Šiellaspeajal, hänvisar till viktiga värden som förfäderna ger för att beskydda kommande generationer. Dikterna ger en inblick i den samiska symbolvärlden, jojken, berättelserna och människans nära förhållande till naturen.

Genom dikterna vill författaren visa hur detta tankegods kan bidra till att ge de unga styrka i en tid i förvandling. Dikterna handlar om existentiella frågor, om det att vara barn, ungdom, förälder och far- och morförälder. Om en uppväxt där det mytiska är en del av livet. Om det att växa upp i samisk miljö med rädsla för att förlora språk och existens i framtiden. Samiska unga förhåller sig till detta i sin vardag och många söker efter sin egen samiska identitet.

Den muntliga berättartraditionen är fortsättningsvis en viktig del av den samiska verkligheten. På ett säreget sätt använder författaren möjligheterna som finns i det samiska språket och den samiska berättartraditionen till att ta upp viktiga teman för unga människor, som förälskelse, kärlek, längtan, besvikelse och sorg.

Författaren har en samisk språkförståelse och en musikalitet i sitt sätt att använda språket som gör att hon skiljer sig ut – och därför väljer nomineringskommittén den här boken som det samiska språkområdets kandidat till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2019.