Grænseregioner ramt – stigende bekymring over coronarestriktioner hos ni ud af ti

11.02.21 | Nyhed
Coronapandemin 2021
Photographer
Ricky Molloy
80 procent af de mennesker, som bor og arbejder i de nordiske grænseregioner, oplyser, at deres muligheder for at bevæge sig på tværs af grænserne er blevet indskrænket på grund af COVID-19. Lidt over 60 procent mener, at landene har fokuseret for lidt på grænseregionerne. Det viser en kortlægning, som Grænsehindringsrådet har fået udarbejdet.

Kortlægningen er en opfølgning på en lignende undersøgelse, som Grænsehindringsrådet gennemførte i maj-juni 2020. Dengang oplyste 82,5 %, at landenes forskellige coronarestriktioner havde skabt problemer.

Den nye kortlægning blev udarbejdet i december 2020, og ligesom sidst blev den gennemført i form af et spørgeskema på nettet. Den rettede sig først og fremmest mod mennesker, som bor og arbejder i de nordiske grænseregioner.

Kortlægningen viser, at godt 60 procent oplever en stigende bekymring over ikke at have mulighed for at besøge deres familiemedlemmer på den anden side af grænsen. Næsten 90 procent oplever en stigende bekymring over landenes forskellige restriktioner, 20 procent oplever en stigende bekymring for at miste jobbet, mens 60 procent oplever en stigende bekymring for grænsekontroller. Næsten 60 procent oplyser, at karantænereglerne skaber problemer for dem.

"Behov for en fælles nordisk plan"

– Kortlægningen bekræfter, hvad også den tidligere undersøgelse viste. Borgerne og pendlerne i grænseregionerne rammes urimeligt hårdt af landenes forskellige restriktioner og grænselukninger. De nordiske lande skal kunne udarbejde en fælles plan for lignende kriser i fremtiden for at mindske de negative effekter for borgerne i grænseregionerne. Dette må ikke gentage sig, siger Grænsehindringsrådets formand, Kimmo Sasi.

Grænsehindringsrådet, som er underlagt Nordisk Ministerråd, arbejder for at fjerne hindringer for den frie bevægelighed i Norden.

Et stort flertal blandt de 2.676 respondenter oplyser desuden, at de oplever en stigende bekymring, når det gælder information fra myndigheder og den grænseregionale information. 77 procent siger for eksempel, at informationen er modstridende.

Undersøgelsen følges op med interview

Spørgeskemaundersøgelsen er primært afgrænset til de grænseregioner, hvor antallet af daglige pendlere er størst – det vil sige Danmark/Sverige, Finland/Sverige, Finland/Norge og Norge/Sverige.

Det er de grænseregionale informationstjenester, Øresunddirekt, Grensetjänsten Sverige-Norge og Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste samt Nordisk Ministerråds informationstjeneste, Info Norden, som på opdrag af Grænsehindringsrådet har givet folk i grænseregionerne mulighed for at udfylde et spørgeskema på nettet. Respondenterne har på eget initiativ udfyldt skemaet på nettet, og sammenstillingen skal ikke betragtes som en videnskabelig undersøgelse.

Undersøgelsen bliver i foråret 2021 fulgt op af dybdegående interview med en række respondenter samt en ny spørgeskemaundersøgelse i maj/juni.

Frustrerede kommentarer fra de ramte borgere

I spørgeskemaet var der også mulighed for at skrive frit om egne oplevelser med grænseproblematikker under corona. I alt kom der 737 svar ind.

Her er et lille udpluk af kommentarerne:

Sverige/Norge: "Har ikke kunnet tage arbejdsopgaver på den anden side af grænsen. Selvstændig erhvervsdrivende, som arbejder på tværs af grænserne. Har ikke kunnet besøge familien (mor, far og datter) i et år på grund af karantæneregler."

Norge/Sverige: "Diskrimination, had mod svenskere. Vi skal testes hver uge, men det gælder ikke for nordmænd."

Finland/Sverige: "Uklar information fra myndighederne. Især er det uklart, hvad der gælder i Finland, og hvad er gælder på Åland."

Danmark/Sverige: "Mangelfuld kommunikation mellem landene, lange køer ved grænsekontrollen, underlig behandling af svenskere i Danmark, forskellige regler for blandt andet test, usikker skattesituation. Hvordan skal skatten betales til det rette land?"

Danmark/Sverige: "Os og dem-mentalitet."

Finland/Norge: "Umuligt at besøge familien. Umuligt at rekruttere personale."

Finland/Sverige: "Mistet 90 % i omsætning, og en stor del af tabet skyldes lukkede grænser."

Norge/Sverige: "Problemer med at føre tilsyn på ejendom i Sverige."

Danmark/Sverige: "Min mand er blevet hjemsendt, og jeg giver snart op over for denne ikke-eksisterende Øresunds-integration, hvor jeg trods pandemien stadig skal befinde mig på kontoret i Danmark halvdelen af tiden på grund af skat og social sikring. Det er simpelthen skandaløst!!!"

Danmark/Sverige: "Forvirring om skatteregler ved hjemmearbejde."