Kan krisesamarbejdet i Norden blive bedre?

11.02.21 | Nyhed
MR-SAM møde

Thomas Blomqvist til digitalt MR-SAM møde

Photographer
Ville Andersson
De nordiske samarbejdsministre er bekymrede over konsekvenserne af coronapandemien i Norden. De samfundsøkonomiske og sundhedsmæssige effekter af smittespredningen udgør en stor udfordring i hele regionen, men grænseregionerne er særligt hårdt ramt. Samarbejdsministrene diskuterede COVID-19 og pandemiens effekter på årets første møde, som blev afholdt digitalt den 11. februar.

Finlands minister for nordisk samarbejde, Thomas Blomqvist, som ledte samarbejdsministrenes møde, er bekymret over, at de tiltag, som har været nødvendige for at bekæmpe coronakrisen, rammer de nordiske grænseregioner særligt hårdt.

– Vi befinder os i en situation, som ingen kunne have forudset for et år siden, konstaterer han. Men nu skal vi forsøge at se fremad og lære af vores erfaringer. Vi skal være bedre forberedt, når den næste krise kommer. Det finske formandskabs målsætning er at skabe mekanismer, som gør os bedre til at håndtere udfordringerne i fællesskab, når de rammer os.

Dialogen mellem Grænsehindringsrådet under Nordisk Ministerråd og de nordiske samarbejdsministre vil blive forstærket i Finlands formandskabsperiode. Allerede nu er man blevet enige om en systematisk og kontinuerlig opfølgning på de konkrete problemer, som pandemien har forårsaget og stadig forårsager i regionen. På torsdagens møde blev samarbejdsministrene præsenteret for den kortlægning af problemer af grænseregionerne, som Grænsehindringsrådet har iværksat.

Øget beredskabssamarbejde giver større tryghed

Ministrene diskuterede også det nordiske beredskabssamarbejde. Der findes allerede nu samarbejde på dette område i regionen, men pandemiperioden har vist, at et tættere samarbejde kan gavne de nordiske lande og øge trygheden i forhold til kommende kriser.

Finland foreslog derfor, at der gennemføres en kortlægning af det nuværende beredskabssamarbejde i Norden – både for at få et klarere billede af den nuværende situation og for at kunne vurdere, hvor det bedste udviklingspotentiale findes.

– Forudsætningerne for at videreudvikle samarbejdet er gode. De udfordringer, som vi møder, er meget lig hinanden, og derfor er det nyttigt at undersøge, hvordan vi kan styrke samarbejdet yderligere, siger Thomas Blomqvist. Under Finlands formandskab vil vi føre denne sag videre over en bred front for at opnå langsigtede og holdbare resultater.