Indhold

05.07.21 | Nyhed

Øresundsbroen har fortsat et uforløst potentiale

Øresundsbroen er et bevis på, at det nordiske samarbejde om infrastruktur giver konkrete resultater, hvis den politiske vilje er til stede. Den kan stadig fungere som inspiration for det nordiske samarbejde på transportområdet.

01.06.21 | Nyhed

Ny spørgeundersøgelse afdækker nordiske borgeres oplevelse af landenes coronarestriktioner

De nordiske landes forskellige restriktioner i kampen mod COVID-19 har stadig store konsekvenser for personer og virksomheder, der bevæger sig mellem landene eller arbejder i grænseregionerne. Nu søsætter Grænsehindringsrådet i Norden en tredje spørgeundersøgelse for at følge op på, hvo...

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Deklaration

Udtalelse om behovet for initiativer for at mindske de sociale og kulturelle konsekvenser af grænselukningerne for borgerne i Norden

Udtalelse fra Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden om behovet for initiativer for at mindske de sociale og kulturelle konsekvenser af grænselukningerne for borgerne i Norden.

18.05.21 | Information

Gränshinderrådets arbete med coronarelaterade störningar

Det nordiska Gränshinderrådet har under hela pandemin aktivt arbetat med att undanröja de negativa konsekvenserna för den fria rörligheten som har uppstått på grund av de nordiska ländernas olika coronarestriktioner. Arbetet har gått ut på att samla in information om störningar och prob...