Indhold

  Nyheder
  06.05.22 | Nyhed

  Hård kritik af mangelfuldt nordisk transportsamarbejde

  De nordiske regeringer snegler sig frem, når det gælder spørgsmålet om et styrket samarbejde om transportinfrastruktur. Nordisk Råd har i mange år anmodet regeringerne om at styrke samarbejdet ved at oprette et separat ministerråd for transport. Det ønske har man indtil videre valgt ikk...

  03.05.22 | Nyhed

  Stärkt samarbete inom handeln kan ge stor nordisk nytta

  Det finns goda möjligheter för de nordiska länderna att fördjupa samarbetet inom handeln ytterligare. Det visar en färsk rapport som Kommerskollegium i Sverige har gjort och som nyligen presenterades för det nordiska Gränshinderrådet.

  20.12.21 | Information

  Om Nordisk Ministerråds grænsehindringsarbejde

  Grænsehindringsarbejdet er et vigtigt nordisk samarbejdsområde og en del af arbejdet med at leve op til statsministrenes vision om Norden som verdens mest integrerede region. Arbejdet styres af Grænsehindringsrådet, som indledte sin virksomhed i januar 2014. På baggrund af Grænsehindrin...

  Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
  01.07.20 | Deklaration

  Udtalelse om behovet for initiativer for at mindske de sociale og kulturelle konsekvenser af grænselukningerne for borgerne i Norden

  Udtalelse fra Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden om behovet for initiativer for at mindske de sociale og kulturelle konsekvenser af grænselukningerne for borgerne i Norden.