Indhold

  Nyheder
  14.06.22 | Nyhed

  Norden er med på otte landes politiske festivaler i sommer

  Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd er på plads på de politiske festivaler og inviterer nordboere og baltere til debat om forsvar, energi, integration af flygtninge, byggeri, digitalisering, mad og meget mere. Alt med fokus på hvordan vi skal gøre vore samfund endnu mere grønne og bæredy...

  06.05.22 | Nyhed

  Hård kritik af mangelfuldt nordisk transportsamarbejde

  De nordiske regeringer snegler sig frem, når det gælder spørgsmålet om et styrket samarbejde om transportinfrastruktur. Nordisk Råd har i mange år anmodet regeringerne om at styrke samarbejdet ved at oprette et separat ministerråd for transport. Det ønske har man indtil videre valgt ikk...

  20.12.21 | Information

  Om Nordisk Ministerråds grænsehindringsarbejde

  Grænsehindringsarbejdet er et vigtigt nordisk samarbejdsområde og en del af arbejdet med at leve op til statsministrenes vision om Norden som verdens mest integrerede region. Arbejdet styres af Grænsehindringsrådet, som indledte sin virksomhed i januar 2014. På baggrund af Grænsehindrin...

  Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
  01.07.20 | Deklaration

  Udtalelse om behovet for initiativer for at mindske de sociale og kulturelle konsekvenser af grænselukningerne for borgerne i Norden

  Udtalelse fra Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden om behovet for initiativer for at mindske de sociale og kulturelle konsekvenser af grænselukningerne for borgerne i Norden.