Nordisk arbejdsgruppe for Kemikalier, Miljø og Sundhed (NKE)

Den overordnede målsætning for den nordiske arbejdsgruppe for kemikalier, miljø og sundhed er at bidrage til, at negative sundheds- og miljøeffekter af kemikalier i produkter, udslip og affald minimeres.

Information

Adresse

Heiðrún Guðmundsdóttir
Nordisk arbeidsgruppe for kjemikalier, miljø og helse
Umhverfisstofnun, Environment Agency of Iceland
Suðurlandsbraut 24,
108 Reykjavík,
Iceland

Contact
Telefon
+354 59 12 028

Content

    Persons
    News
    Publications
    Information