Nordisk arbejdsgruppe for Kemikalier, Miljø og Sundhed (NKE)

Den overordnede målsætning for den nordiske arbejdsgruppe for kemikalier, miljø og sundhed er at bidrage til, at negative sundheds- og miljøeffekter af kemikalier i produkter, udslip og affald minimeres.

Information

Adresse

Miia Häkkinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) / Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) Finnish Safety and Chemicals Agency PL 66 (Opastinsilta 12B), 00521 Helsinki, FINLAND

Contact
Phone
+358 505933406
Contact

Content

    Persons
    News
    Publications
    Information