Nordisk arbeidsgruppe for kjemikalier, miljø-og helse (NKE)

Den overordnede målsetningen for den nordiske arbeidsgruppen for kjemikalier, miljø og helse er å bidra til at negative helse- og miljøeffekter av kjemikalier i produkter, utslipp og avfall minimeres.

Information

Postadresse

Miia Häkkinen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) / Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Finnish Safety and Chemicals Agency
PL 66 (Opastinsilta 12B), 00521 Helsinki, FINLAND

Contact
Phone
+358 505933406
Contact

Content

    Persons
    News
    Publications
    Information