Nordisk arbeidsgruppe for kjemikalier, miljø-og helse (NKE)

Den overordnede målsetningen for den nordiske arbeidsgruppen for kjemikalier, miljø og helse er å bidra til at negative helse- og miljøeffekter av kjemikalier i produkter, utslipp og avfall minimeres.

Informasjon

Postadresse

Heiðrún Guðmundsdóttir
Nordisk arbeidsgruppe for kjemikalier, miljø og helse
Umhverfisstofnun, Environment Agency of Iceland
Suðurlandsbraut 24,
108 Reykjavík,
Iceland

Kontakt
Telefon
+354 59 12 028

Innhold