Nordisk arbetsgrupp för kemikalier, miljö och hälsa (NKE)

Det övergripande målet för den nordiska arbetsgruppen för kemikalier, miljö och hälsa är att bidra till att minimera negativa hälso- och miljöeffekter av kemikalier i produkter, utsläpp och avfall.

Information

Postadress

Heiðrún Guðmundsdóttir
Nordisk arbeidsgruppe for kjemikalier, miljø og helse
Umhverfisstofnun, Environment Agency of Iceland
Suðurlandsbraut 24,
108 Reykjavík,
Iceland

Kontakt
Telefon
+354 59 12 028

Innehåll