Nordisk arbetsgrupp för kemikalier, miljö och hälsa (NKE)

Det övergripande målet för den nordiska arbetsgruppen för kemikalier, miljö och hälsa är att bidra till att minimera negativa hälso- och miljöeffekter av kemikalier i produkter, utsläpp och avfall.

Information

Postadress

Miia Häkkinen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) / Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Finnish Safety and Chemicals Agency
PL 66 (Opastinsilta 12B), 00521 Helsinki, FINLAND

Contact
Telefon
+358 505933406
Kontakt

Content

    Persons
    News
    Publications
    Information