Fluorerede stoffer forurener for milliarder af euro hvert år

14.03.19 | Nyhed
PFASs is large group of substances used in a wide range of industrial applications as well as in consumer products such as winter jackets to make them water- grease- and dirt repellent.

PFASs is large group of substances used in a wide range of industrial applications as well as in consumer products such as winter jackets to make them water- grease- and dirt repellent.

Photographer
Jumpstory

PFAS er en stor gruppe stoffer, som finder bred anvendelse i industrien og forbrugerprodukter, blandt andet i vinterjakker for at gøre dem vand-, fedt- og smudsafvisende.

Stort set alle mennesker har i dag såkaldte perfluorerede stoffer i kroppen. En ny nordisk rapport anslår, at de årlige sundhedsrelaterede udgifter løber op i 2,8-4,6 milliarder euro i de nordiske lande og 52-84 milliarder euro for samtlige EØS-lande.

Per- og polyfluoroforbindelser (PFAS), også kendt som fluoralkylstoffer eller fluorerede stoffer, er en stor gruppe stoffer, som finder bred anvendelse i industrien og forbrugerprodukter, blandt andet i vinterjakker for at gøre dem vand-, fedt- og smudsafvisende.

Omfattende

Fluorerede stoffer har i længere tid stået øverst på den internationale dagsorden. Stofferne nedbrydes meget langsomt i naturen, og nogle af dem er bio-akkumulerende og giftige. Man har derfor vedtaget en række internationale aftaler og EU-forordninger, men eksponeringen fortsætter.

Brugen af PFAS er omfattende, og stofferne er meget persistente. Stort set alle mennesker har i dag perfluorerede stoffer i kroppen. Eksponeringen sker primært på grund af kontaminering af drikkevand, men også ad andre kanaler. Når disse stoffer kommer ud i naturen, kan de forårsage langvarige problemer, som skyldes kontaminering af blandt andet overflade- og grundvand og, på længere sigt, kontaminering af drikkevand. Det kan føre til en akkumulering af sundheds- og miljøproblemer, som består i lang tid.

Store omkostninger

Et stigende antal sundhedsmæssige konsekvenser er blevet kædet sammen med fluorerede stoffer. Konklusionen er, at de medfører betragtelige omkostninger.

I Europa og USA har man allerede brugt flere hundrede millioner euro på at opgradere drikkevandsrensningen og sanering af jord forurenet med fluorerede stoffer. Hvis samtlige forurenede områder skulle saneres, ville prisen for alle disse aktiviteter løbe op i mellem 46 millioner og 11 milliarder euro i de nordiske lande. For EØS-lande skønnes de tilsvarende aktiviteter at koste mellem 17 og 171 milliarder euro. Forfatterne bag rapporten understreger, at estimaterne er præget af temmelig stor usikkerhed. Gennemgangen af den tilgængelige forskning har dog givet forfatterne et ret solidt grundlag for at konkludere, at estimaterne i den lave ende er utilstrækkelige, og at et estimat i omegnen af 10-20 milliarder euro for de samlede miljørelaterede omkostninger er plausibelt for EØS.

Skal skabe øget opmærksomhed

Evalueringen skal bruges til at skabe øget opmærksomhed om de omkostninger og langsigtede problemer, som brugen af fluorerede stoffer kan indebære for miljøet og menneskers sundhed. Disse oplysninger kan anvendes som input i det videre arbejde med risikohåndtering af fluorerede stoffer.

Projektet blev gennemført af konsulenter fra virksomhederne Milieu og EMRC og finansieret af Nordisk Ministerråd, Kemikalieinspektionen i Sverige og Miljøstyrelsen i Danmark. Miljødirektoratet i Norge og Miljøagenturet i Island har også støttet arbejdet med projektet. 

Flere PFAS-rapporter på NordPub: