Nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet

Samarbejdsprogram 2017-2020

Information

Publish date
Abstract
Samarbejdsprogrammet beskriver de mål som skal styrke en bæredygtig velfærd og sundhed i Norden. I samarbejdsprogrammet kan du læse om prioriterede politiske mål og særlige fokusområder 2017-2020. Strategien bliver fulgt op af en årlig handlingsplan som kan ses på www.norden.org. Handlingsplanen viser hvordan sektoren arbejder for at nå målene, med oversigt over igangværende og planlagte indsatser.
Publication number
2016:791