En nordisk tilgang til den demokratiske debat i tech-giganternes tidsalder

Anbefalinger fra Nordisk Tænketank for Tech og Demokrati

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Tech-giganternes onlineplatforme som Facebook, YouTube, Instagram, TikTok og Twitter er blevet demokratisk infrastruktur. Ud over deres positive potentiale kan onlineplatforme og deres algoritmer dog forårsage alvorlig skade på vores demokratier og den offentlige debat. Hadefulde ytringer online kan få visse grupper i samfundet til at trække sig fra den offentlige debat, og spredningen af mis- og desinformation truer en åben, gennemsigtig og saglig demokratisk debat samt kan føre til øget polarisering. Den Nordiske Tænketank for Tech og Demokrati har en vision om at de nordiske lande skal være en samlet tech-demokratisk region. Med borgere, der trives online, en åben og oplyst offentlig debat samt et skarpt offentligt opsyn med demokratisk digital infrastruktur. Tænketanken foreslår følgende nordiske anbefalinger, der har til hensigt at beskytte og styrke den demokratiske debat i en tidsalder domineret af tech-giganter.
Publikationsnummer
2023:013