Planer og budget 2023 – Sammenfatning

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Nordisk Ministerråds budget er et vigtigt styrings- og prioriteringsværktøj til at nå visionens mål om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region. Budget 2023 udgør det tredje år i handlingsplanen, der har som mål at indfri visionen og opfylde de fireårige, indikative økonomiske rammer, der løber frem til 2024. De flerårige rammer er en forudsætning for at kunne planlægge arbejdet mere langsigtet og opfylde de 12 mål i handlingsplanen.
Publikationsnummer
2023:721