Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2023-2024

Information

Publish date
Abstract
Justitssektorens samarbejde varetages af de nordiske justitsministre. Det bygger på principperne i Helsingforsaftalen, de overordnede principper for det nordiske samarbejde og nærværende samarbejdsprogram. De strategiske indsatsområder for de nordiske justitsministres samarbejde i perioden 2023-2024 omfatter sikring af retssikkerheden, nordisk retsenhed og nordisk nytte. Samarbejdet har også et særskilt fokus på forebyggelse af kriminalitet og terror, som ikke sjældent har en grænseoverskridende karakter.
Publication number
2023:702