The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Stärk Nordens röst

Som medarbetare på Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet hjälper du till med att föra ut politiska beslut i det verkliga livet Vi har ett stort medansvar för att regeringar, politiker och medborgare ansluter sig till de nordiska tankarna, för vår ambition är att göra Norden mer gränslöst, öka vår synlighet och uppnå ett större internationellt inflytande.
Prestera på en internationell arena som rådgivare

De nordiska länderna ligger i framkant inom områden som miljö, klimat, kultur, utbildning och innovation. Norden hyllar dessutom kulturen genom bland annat Nordiska rådets film- och litteraturpris, och vi är stolta över att ha utvecklat Svanenmärket som ett exempel på vår vilja att värna om miljön. Allt detta kan du bidra till att utveckla och göra ännu mer känt.

Som rådgivare eller seniorrådgivare på Nordiska rådet eller Nordiska ministerrådet är du med och utvecklar kunskaper som spelar en central roll som underlag för politiska beslut. Du drar nytta av din utbildning och erfarenhet för att skapa ännu bättre ramar för allt från hållbar välfärd till innovativ forskning över hela Norden.

Du arbetar hela tiden bakom kulisserna för att säkerställa Nordens internationella inflytande och synlighet. Det kan vara i ett av de nordiska parlamenten, i EU eller på de politiska arenorna i övriga världen. Du drar nytta av din stora kunskap och spelar en nyckelroll som analytiker och strateg mellan experter, forskare och politiker.

Som medarbetare hos oss bidrar du till att sätta prägel på en politiskt styrd organisation med stora utmaningar och komplexa problemställningar. Samtidigt har du chansen att skapa betydande resultat och bygga upp ett internationellt starkt cv.

Strukturera det komplicerade som koordinator

Medarbetarna på Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet gör dagligen politik till verklighet. Vi arbetar exempelvis för att säkerställa en värdig välfärd i alla de nordiska länderna. Du kan dra nytta av din kompetens inom administration och ärendehantering för att skapa ännu bättre ramar för över 25 miljoner medborgare.

Som koordinator på Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är du en ovärderlig hjälp för rådgivare, politiker och specialister i deras arbete med att stärka Norden. Du får i hög grad användning av din förmåga att strukturera komplexa processer så att rätt beslut kan fattas vid rätt tidpunkt.

Samtidigt har du en unik möjlighet att nätverka dig till en internationell karriär. Du får ett starkt nätverk i Norden, men även bra kontakter med både Europa och övriga världen.

Skapa konkreta resultat som stabsmedarbetare

Skapa konkreta resultat som stabsmedarbetare
Som stabsmedarbetare på Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är du länken mellan nordisk politik och nordiska resultat. Det kan vara inom ekonomi, administration eller kommunikation. Du använder dina erfarenheter av politiskt drivna organisationer till att bygga en starkare framtid för Norden.

Din kompetens och dina erfarenheter bidrar till att göra nordiska visioner till verklighet. Tillsammans med en massa engagerade kolleger från hela Norden är du med och säkerställer att samarbetet mellan de nordiska länderna ger resultat och synergieffekter. Det kan vara inom välfärd, miljö, jämställdhet eller forskning. Politik blir till praktik genom våra många projekt vars mål är att skapa bättre villkor för 25 miljoner människor i Norden.

Du kommer nära inpå makten och får inflytande i hela Norden från din position i Köpenhamn.