Styrk Nordens stemme

Som medarbeider ved Nordisk ministerråd og Nordisk råd hjelper du til med å sette politiske beslutninger ut i livet. Vi har et stort medansvar for at regjeringer, politikere og innbyggere støtter opp om de nordiske tankene, for vår ambisjon er å gjøre Norden mer grenseløst, øke vår synlighet og sikre større internasjonal innflytelse.
Prester på den internasjonale scene som rådgiver

De nordiske landene er foregangsnasjoner når det gjelder områder som miljø, klima, kultur, utdanning og innovasjon. Norden hyller dessuten kulturen med bl.a. Nordisk råds filmpris og litteraturpris, og vi er stolte av å ha utviklet Svanemerket som et eksempel på vår vilje til å verne om miljøet. Alt dette kan du være med på å utvikle og gjøre enda mer kjent.

Som rådgiver/seniorrådgiver ved Nordisk råd eller Nordisk ministerråd er du med på å utvikle kunnskap som spiller en sentral rolle som grunnlag for politiske beslutninger. Du bruker utdanningen din og erfaringene dine til å skape enda bedre rammer for alt fra bærekraftig velferd til innovativ forskning på tvers av hele Norden.

Du arbeider alltid i kulissene for å sikre Norden internasjonal innflytelse og synlighet. Det kan være ved et av de nordiske parlamentene, innenfor EU eller på en annen av verdens politiske scener. Du utnytter din store kunnskap og spiller en nøkkelrolle som analytiker og strateg mellom eksperter, forskere og politikere.

Som medarbeider hos oss er du med på å prege en politisk styrt organisasjon med store utfordringer og komplekse problemstillinger. Samtidig har du sjansen til å sette varige spor og bygge opp en internasjonal, sterk CV.

Strukturer det kompliserte som koordinator

Medarbeiderne ved Nordisk råd og Nordisk ministerråd gjør daglig politikk til virkelighet. Vi arbeider f.eks. for å sikre verdig velferd i alle de nordiske landene. Du kan utnytte kompetansen din innenfor administrasjon og saksbehandling til å skape enda bedre rammer for mer enn 25 millioner innbyggere.

Som koordinator ved Nordisk råd og Nordisk ministerråd er du til avgjørende hjelp for rådgivere, politikere og spesialister i arbeidet med å styrke Norden. Du får i høy grad bruk for evnene dine til å strukturere komplekse prosesser, slik at de riktige beslutningene kan treffes til riktig tid.

Samtidig har du en unik mulighet til å bygge et nettverk for en framtidig internasjonal karriere. Du får et sterkt nettverk i Norden, men også gode forbindelser til både Europa og resten av verden.

Skap konkrete resultater som stabsmedarbeider

Som stabsmedarbeider ved Nordisk råd og Nordisk ministerråd er du bindeleddet mellom nordisk politikk og nordiske resultater. Det kan være innenfor økonomi, administrasjon eller kommunikasjon. Du bruker dine erfaringer med politisk drevne organisasjoner til å bygge en sterkere framtid for Norden.

Din kompetanse og erfaringsbakgrunn er med på å gjøre nordiske visjoner til virkelighet. Sammen med en rekke engasjerte kolleger fra hele Norden er du med på å sikre at samarbeidet mellom de nordiske landene skaper resultater og gir synergieffekt. Det kan være innenfor velferd, miljø, likestilling eller forskning. Politikk blir til praksis gjennom våre mange prosjekter som tar sikte på å skape bedre vilkår for 25 millioner mennesker i Norden.

Du kommer helt tett på makten og får innflytelse over hele Norden fra din posisjon i København.