Sätt Norden på världskartan

"The Nordic Way" är ett av världens starkaste varumärken. Som medarbetare på Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet får du en unik uppgift med att göra Norden ännu mer gränslöst, framgångsrikt och utåtriktat.
Se de stora sammanhangen som seniorrådgivare

Som medarbetare på Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet ingår du i ett nätverk av experter. Vi kommer från olika länder, men vi talar nästan samma språk allihop. Vi är förenade av vårt fokus på kunskap och vår tro på att gränser är något man flyttar med kloka beslut. Utmaningarna kommer att vara stora. Resorna kommer att vara många. Arbetet kommer att kräva en målinriktad insats. Lyckligtvis. För det ger dig en karriär med sammanhållning och en känsla av att ägna dig åt något betydelsefullt.

Som rådgivare eller seniorrådgivare får du användning av dina akademiska kunskaper när du tillsammans med experter, forskare och politiker lägger upp de strategier som är fundamentet för den nordiska framtiden. Du kan fortsätta din karriär i den politiskt styrda värld som du säkert redan kommer ifrån, med den skillnaden att det nu handlar om fem länder och tre självstyrande områden på en gång.

Din internationella utblick blir en ännu viktigare del av din personlighet än den var från början. För även om det finns de som vill kalla oss för små behöver vi människor som är bra på att se stora sammanhang.

Efter dina åtta år i tjänst kommer ditt CV att vara en blåkopia av din kompetens och en dörröppnare till ditt nästa internationella jobb.

Bidra till att stärka ett starkt varumärke som stabsmedarbetare

Du kan se fram emot ett arbetsliv som både på det yrkesmässiga, personliga och geografiska planet kommer att vara en resa. Om du alltså kan finna dig till rätta med nätverksträffar under midnattssol, konferenser i närheten av isbjörnars bosättningsplatser och möten i världens huvudstäder. Du får tillgång till ett stort internationellt nätverk och ett arbete som öppnar dörrar till en gränslös karriär.

Som stabsmedarbetare på Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet har du möjlighet att göra karriär i den internationella frontlinjen – alltid med en nordisk vinkel. Du kommer att få fullt upp med att hjälpa kolleger i Köpenhamn och hela Norden med att stärka Nordens redan i förväg unika varumärke.

Du är en del av en organisation där din roll inte enbart är att hjälpa till med att göra politik till verklighet, utan också med att göra verklighet till politik. Beroende på arbetsuppgifter och insats är du själv med och bestämmer hur stort ditt yrkesmässiga nätverk ska vara och lägger därmed grunden till en fortsatt internationell karriär.

Gör oss ännu mer kända som koordinator.

Som koordinator är du varje dag med och positionerar Norden som en stark aktör på den internationella arenan. Tillsammans med dina kolleger och samarbetspartner i de nordiska länderna bidrar du till att sprida kunskap om exempelvis nordisk film, nordisk litteratur och nordisk miljöcertifiering.

Du bygger dina resultat på en detaljfokuserad insats, så att människor utanför Norden också får en känsla för vilka vi är – och vad vi står för. Samtidigt kan du vara med och forma din egen tjänst och ramarna för ditt jobb.