Pohjolan ääni kuuluviin

Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston työntekijänä olet mukana viemässä poliittisia päätöksiä kansalaisten arkeen. Jokaisen työntekijän tärkeänä tehtävänä on vahvistaa hallitusten, poliitikkojen ja kansalaisten tukea pohjoismaiselle ajattelulle, sillä tavoitteenamme on edistää Pohjoismaiden rajattomuutta, näkyvyyttä ja kansainvälisiä vaikutusmahdollisuuksia.
Kansainvälisiä vaikutusmahdollisuuksia erityisasiantuntijan tehtävissä

Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä muun muassa ympäristö-, ilmasto-, kulttuuri-, koulutus- ja innovaatiokysymyksissä. Pohjoismaat nostavat lisäksi kulttuuria esiin muun muassa Pohjoismaiden neuvoston elokuva- ja kirjallisuuspalkinnoilla. Olemme myös ylpeitä kehittämästämme Joutsenmerkistä, joka on esimerkki ympäristönsuojelun aloitteistamme. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan kehittämään tätä työtä ja tekemään sitä entistä tunnetummaksi.

Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston erityisasiantuntijana tai vanhempana erityisasiantuntijana olet kehittämässä poliittisen päätöksenteon keskeistä osaamista. Hyödynnät koulutustasi ja kokemustasi kaikilla aloilla aina kestävästä hyvinvoinnista innovatiiviseen tutkimukseen entistä parempien puitteiden luomiseksi kaikkialle Pohjolaan.

Teet tärkeää taustatyötä Pohjoismaiden kansainvälisen vaikuttavuuden ja näkyvyyden edistämiseksi. Tapahtumapaikkana voi olla jokin Pohjoismaiden parlamentti, EU tai poliittiset areenat muualla maailmassa. Hyödynnät laajaa osaamistasi ja sinulla on avainasema asiantuntijoiden, tutkijoiden ja poliitikkojen välisenä analyytikkona ja strategina.

Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristössä työskentelet poliittisesti johdetussa organisaatiossa suurten haasteiden ja monisyisten ongelmien parissa. Samalla voit saavuttaa huomattavia tuloksia ja laajentaa kansainvälistä ansioluetteloasi.

Järjestystä komplekseihin kuvioihin koordinaattorina

Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston työntekijöiden työhön kuuluu tehdä politiikasta todellisuutta. Tavoitteenamme on muun muassa taata yhtäläinen hyvinvointi kaikissa Pohjoismaissa. Hallinnollisen osaamisesi kautta voit olla luomassa entistä parempia olosuhteita Pohjoismaiden 25 miljoonalle asukkaalle.

Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston koordinaattorina olet korvaamaton apu erityisasiantuntijoille, poliitikoille ja asiantuntijoille heidän pyrkimyksissään tehdä Pohjolasta entistä vahvempi alue. Pääset näyttämään kyntesi monisyisten prosessien jäsentämisessä, jotta oikeita päätöksiä päästään tekemään oikeaan aikaan.

Samalla sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus verkostoitua ja luoda kansainvälistä uraa. Saat vahvan pohjoismaisen verkoston, mutta myös hyviä yhteyksiä sekä Eurooppaan että muualle maailmaan.

Konkreettisia tuloksia hallintotyöntekijänä

Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston hallintotyöntekijänä toimit pohjoismaisen politiikan ja pohjoismaisten tulosten välisenä linkkinä. Työnkuvaasi voi kuulua talous-, hallinto- tai viestintäasiat. Hyödynnät aiempaa kokemustasi poliittisesti johdetuista organisaatioista Pohjolan tulevaisuuden vahvistamiseksi.

Osaamisesi ja kokemuksesi turvin olet mukana tekemässä pohjoismaisista visioista todellisuutta. Sinulla on työhön sitoutuneita pohjoismaisia kollegoita, ja yhdessä voitte edistää pohjoismaisen yhteistyön tuloksia ja synergiavaikutuksia. Työtä tehdään muun muassa hyvinvoinnin, ympäristön, tasa-arvon ja tutkimuksen parissa. Politiikkaa jalkautetaan käytäntöön lukuisten hankkeidemme kautta, ja työn tavoitteena on parantaa entisestään Pohjoismaiden 25 miljoonan kansalaisen elämää.

Pääset päätöksenteon ytimeen ja voit vaikuttaa koko Pohjolaan Kööpenhaminan asemapaikastasi käsin.