Styrk Nordens stemme

Som medarbejder i Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd hjælper du med at føre politiske beslutninger ud i livet. Vi har et stort medansvar for, at regeringer, politikere og borgere bakker op omkring de nordiske tanker, for vores ambition er at gøre Norden mere grænseløs, at øge vores synlighed og at sikre større international indflydelse.
Præstér på en international scene som rådgiver

De nordiske lande er i front, når det kommer til områder som miljø, klima, kultur, uddannelse og innovation. Norden hylder desuden kulturen med bl.a. Nordisk Råds film- og litteraturpris, og vi er stolte af at have udviklet Svanemærket som et eksempel på vores vilje til at værne om miljøet. Alt dette kan du være med til at udvikle og gøre endnu mere kendt.

Som rådgiver/seniorrådgiver i Nordisk Råd eller Nordisk Ministerråd er du med til at udvikle viden, der spiller en central rolle som grundlag for politiske beslutninger. Du bruger din uddannelse og erfaring til at skabe endnu bedre rammer for alt fra fx bæredygtig velfærd til innovativ forskning på tværs af hele Norden.

Hele tiden arbejder du bag kulisserne for at sikre Norden international indflydelse og synlighed. Det kan være i et af de nordiske parlamenter, i EU eller på resten af verdens politiske scener. Du udnytter din store viden og spiller en nøglerolle som analytiker og strateg mellem eksperter, forskere og politikere.

Som medarbejder hos os er du med til at præge en politisk styret organisation med store udfordringer og komplekse problemstillinger. Samtidig har du chancen for at skabe markante resultater og opbygge et internationalt, stærkt cv.

Strukturér det komplicerede som koordinator

Medarbejderne i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd gør dagligt politik til virkelighed. Vi arbejder fx for at sikre værdig velfærd i alle de nordiske lande. Du kan udnytte dine kompetencer inden for administration og sagsbehandling til at skabe endnu bedre rammer for mere end 25 mio. borgere.

Som koordinator i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd er er du en afgørende hjælp for rådgivere, politikere og specialisters arbejde med at styrke Norden. Du får i høj grad brug for dine evner til at strukturere komplekse processer, så de rigtige beslutninger kan blive truffet på de rigtige tidspunkter.

Samtidig har du en unik mulighed for at netværke dig til en international karriere. Du får et stærkt netværk i Norden, men også gode forbindelser til både Europa og resten af verden.

Skab konkrete resultater som stabsmedarbejder

Som stabsmedarbejder i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd er du bindeleddet mellem nordisk politik og nordiske resultater. Det kan være inden for økonomi, administration eller kommunikation. Du bruger dine erfaringer med politisk drevne organisationer til at bygge en stærkere fremtid for Norden.

Dine kompetencer og erfaringer er med til at gøre nordiske visioner til virkelighed. Sammen med en masse engagerede kolleger fra hele Norden er du med til at sikre, at samarbejdet mellem de nordiske lande skaber resultater og giver synergieffekt. Det kan være inden for velfærd, miljø, ligestilling eller forskning. Politik bliver til praksis gennem vores mange projekter, som sigter efter at skabe bedre vilkår for 25 millioner mennesker i Norden.

Du kommer helt tæt på magten og får indflydelse i hele Norden fra din position i København.