Sök jobb hos oss

Mennesker, der griner
Fotograf
Ricky John Malloy
Alla våra lediga tjänster utannonseras på norden.org och på webbsajter i hela Norden. För att du ska ha rätt att söka någon av tjänsterna inom det nordiska samarbetet förutsätter vi medborgarskap i ett av de nordiska länderna.
Från ansökan till intervju

Du ansöker om en arbetsplats hos oss på norden.org. Vi tar inte emot öppna ansökningar.

I de flesta fall kallas fem personer på intervju. Intervjuerna sker i regel på Nordiska ministerrådets/Nordiska rådets sekretariat, Ved Stranden 18 i Köpenhamn. 

Vid intervjun närvarar förutom chefen på den avdelning där du söker jobb, ofta också en medarbetare från samma avdelning, samt en representant för HR-avdelningen.

Om du kommer från utlandet till intervjun i Köpenhamn står vi för dina resekostnader.

Om du går vidare i processen är det möjligt att vi vill träffa dig en gång till innan vi fattar vårt slutliga rekryteringsbeslut. Även den andra intervjun genomförs i Köpenhamn. I samband med den träffar du i allmänhet en representant för vår personalförening. Du får också information om vårt omlokaliseringspaket som gör en eventuell flytt till Köpenhamn betydligt mindre komplicerad.

För vissa tjänster önskar vi att de främsta kandidaterna genomgår ett lämplighetstest.

Vi strävar efter att genomföra rekryteringsprocessen så effektivt och smidigt som möjligt, men eftersom vi ofta träffar kandidater från hela Norden kan processen ibland ta upp till 6 veckor. Frågor om processen kan du alltid ställa till oss per mejl: hr@norden.org.

Centrala kvalifikationer för våra yrkeskategorier

På Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet kan medarbetarna delas in i fyra huvudsakliga yrkeskategorier.

• Avdelningschefer

• Seniorrådgivare och rådgivare

• Administrativa medarbetare

• Avdelningskoordinatorer och koordinatorer

Oberoende av vilket jobb du är intresserad av gäller det gemensamma språkkravet: alla som arbetar hos oss måste tala och skriva antingen svenska, norska eller danska flytande, eftersom dessa tre är våra arbetsspråk. Alla anställda hos oss bör också tala flytande engelska. 
Om du blir involverad i samarbete med de baltiska länderna, förutsätter vi dessutom för vissa tjänster att du kan kommunicera på det lokala språket.

Vi kräver medborgarskap i ett av de nordiska länderna. 

Dessutom önskar vi att våra medarbetare:

• har en bred och god yrkeskompetens inom sitt särskilda område

• levererar lösningar som bygger på kvalitet och enkelhet

• tar initiativ, delar med sig av sina kunskaper och tar ansvar

• bemöter människor med respekt, öppenhet och tillit

Utöver medarbetare som är specialiserade på dessa områden anställer vi också kommunikations-, IT-, ekonomi-, samt service- och personalrelaterade experter.   

Det är en fördel, men inte ett krav, om du har arbetat inom statlig central förvaltning, offentlig sektor eller inom en internationell organisation.

Ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet roterar mellan medlemsländerna. I praktiken betyder det att det arrangeras möten i alla delar av Norden, och du måste därför vara beredd på många resedagar per år om du arbetar hos oss.

Vi prioriterar mångfald när det gäller kön och nationalitet när vi rekryterar och är särskilt måna om att våra anställda kommer från alla de nordiska länderna. På det sättet bidrar vi till att bevara det nordiska inslaget i alla organisationer och institutioner.

Sekretariaten för Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och Nordiska kulturfonden finns alla tre i samma byggnad i Köpenhamns centrum. De har samma villkor för sina anställda.

Upprätta en jobbagent

Med vår prenumerationstjänst får du besked direkt när en ny tjänst är ledig i det nordiska samarbetet.

Du skräddarsyr din prenumeration genom att välja ut vilka ämnes- och intresseområden, samt vilka organisationer, som ska ingå i din prenumeration. Fortsättningsvis får du omedelbart besked när en relevant anställning i det nordiska samarbetet annonseras.

Studentjobb

Studenter har möjlighet att få deltidsarbete på flera av våra nordiska arbetsplatser.

Vi förväntar oss att våra studentmedhjälpare deltar i undervisningen vid ett universitet eller motsvarande. Det är också ett krav att man kommer från ett av de nordiska länderna och talar och skriver flytande danska, norska eller svenska.

Arbetsuppgifterna är mycket varierande. Vi fäster vikt vid att ge relevanta och utvecklande arbetsuppgifter till våra studenter, men en del uppgifter är även praktiska och rutinpräglade.

Själva arbetstiden kan variera från arbetsplats till arbetsplats, och följer nationella regler, men vanligtvis handlar det om 1–2 dagar i veckan. Vi förväntar en viss flexibilitet av studenterna. I gengäld kan de räkna med att vi också är flexibla – till exempel i samband med förberedelser inför tentamina.

Praktikant inom det nordiska samarbetet

Nordiska ministerrådets sekretariat, Nordiska rådet eller Nordiska kulturfonden erbjuder årligen praktikplatser i Köpenhamn åt studerande från Finland, Island, Norge, Sverige, Danmark, Färöarna, Grönland och Åland.

Under praktikperioden får du en god kunskap om det nordiska samarbetet i praktiken och får arbeta med diverse uppgifter som stöder din kunskapsutveckling. Praktikplatserna är i regel anknutna till specifika projekt och är mellan 3- 6 månader långa.

För att kunna söka en praktikplats i det nordiska samarbetet ska du vara inskriven vid ett nordiskt utbildningsinstitut, och behärska ett av de skandinaviska språken, muntlig och skriftligt. Alla praktikplatser annonseras på norden.org under lediga anställningar.

Det nordiska samarbetet erbjuder inga praktikplatser under sommarmånaderna.