1.
Opening of the Session

1.0.
Opening of the Session

3
Hans Wallmark
Presentation

Stort tack, Högtidskören! Stort tack också, Sveriges talman, för välkomsthälsningen till Nordiska rådet! 

1.1.
Approval of the list of delegates

1.2.
Approval of the agenda

1.3.
Standing orders for the 71st Session, Document 2b/2019