1.
Sessionens öppnande

1.0.
Sessionen öppnar

2
Andreas Norlén
Inlägg

Ärade nordiska talmän, statsministrar, statsråd, parlamentariker, mina damer och herrar!

3
Hans Wallmark
Inlägg

Stort tack, Högtidskören! Stort tack också, Sveriges talman, för välkomsthälsningen till Nordiska rådet! 

4
Hans Wallmark
Inlägg

Nordiska rådets medlemmar, bästa folkvalda för Nordens alla folk! Det här är er session.

1.1.
Fastställande av deltagarlista

1.2.
Godkännande av dagordningen

1.3.
Regler för den 71:e sessionens genomförande 2019, Dokument 2b/2019