1.
Þingsetning

1.0.
Sessionen åbnes

2
Andreas Norlén
Erindi

Ärade nordiska talmän, statsministrar, statsråd, parlamentariker, mina damer och herrar!

3
Hans Wallmark
Erindi

Stort tack, Högtidskören! Stort tack också, Sveriges talman, för välkomsthälsningen till Nordiska rådet! 

4
Hans Wallmark
Erindi

Nordiska rådets medlemmar, bästa folkvalda för Nordens alla folk! Det här är er session.

1.1.
Gengið frá viðvistarskrá

1.2.
Dagskrá samþykkt

1.3.
Þingsköp á 71. þingi 2019, skjal 2b/2019