12.3.
Committee proposal for improved conditions for mobility for folk high school students and co-operation between folk high schools in the Nordic Region, A 1809/culture

297
Jorodd Asphjell
Main speech

De nordiske folkehøgskolene har som felles mål å fremme et aktivt medborgerskap og en tro på at opplysning og utdanning for alle er avgjørende for velferdssamfunnets positive utvikling.

300
Mikko Kinnunen
Presentation

Hyvät pohjoismaiset ystävät! Kansanopistot ovat tärkeä osa pohjoismaista koulutusta, kulttuuria ja kansansivistystä.