12.3.
Utskottsförslag om förbättrade villkor för mobilitet för folkhögskolestudenter och för samar-bete mellan folkhögskolor i Norden, A 1809/kultur

297
Jorodd Asphjell
Hovedinnlegg

De nordiske folkehøgskolene har som felles mål å fremme et aktivt medborgerskap og en tro på at opplysning og utdanning for alle er avgjørende for velferdssamfunnets positive utvikling.

298
Anna Kolbrún Árnadóttir
Innlegg

Forseti. Ég vil byrja á því að þakka nefndinni fyrir að taka þetta málefni til meðferðar og fyrir mjög fínar umræður hér í dag.

299
Daniel Riazat
Innlegg

Herr president! Jag tänker inte upprepa vad de båda tidigare talarna sa, men jag håller med i mycket av det.

300
Mikko Kinnunen
Innlegg

Hyvät pohjoismaiset ystävät! Kansanopistot ovat tärkeä osa pohjoismaista koulutusta, kulttuuria ja kansansivistystä.