The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Portalen kortar vägen till nya marknader

28.03.18 | News
byggare
Photographer
Greyson Joralemon
Företag som söker sig över landsgränsen på jakt efter en ny marknad har fått ett viktigt hjälpmedel: En portal med länkar till grannländernas regler om etablering, handel och rekrytering. Länkportalen har stått högst arbetsmarknadens parters önskelista över nordiska gränshinder som måste försvinna i Norden.

Nu finns den nya digitala länkportalen nordenbusiness.org tillgänglig på svenska, danska, finska, norska och isländska – färdig att använda för alla de små och medelstora företag som vill ta steget ut på en större nordisk marknad.

Länkportalen svarar på ett behov från många branscher som upplever bristen på överblick över grannländernas regler och lagar som ett stort hinder för den fria rörligheten i Norden.

- Det största hindret för ett byggföretag att ta uppdrag på andra sidan en landsgräns är bristen på information om vilka regler som gäller där. Det måste vara lätt för företag att göra rätt, säger Anita Kurowska Larsen, Chefkonsulent på Dansk Byggeri.

Både lagar och branschregler skiljer

Hon är en av de representanter för arbetsmarknadens parter i Norden som deltagit i en rad dialogmöten med de nordiska regeringarna och Gränshinderrådet, i syfte att identifiera de viktigaste hindren för företagens fria rörlighet. 

Bristen på samlad information om grannländernas regler, och bristen på ömsesidigt erkännande av branschernas egna krav på yrkeskvalifikationer - det är de två viktigaste hindren för fri rörlighet som identifierades under de åtta dialogmötena. 

Nordiska ministerrådets sekretariat har utvecklat portalen och kommer att ägna våren 2018 åt att se till att den blir etablerad, känd och använd.

- Vid en första anblick ser den bra ut, säger Robert Forsberg, projektledare för internationell handel vid Handelskammaren i Norrbotten.

Behovet ännu större

I sitt arbete med att hjälpa små och medelstora företag som söker nya marknader i Finland och Norge, vet han i vilket skede alla detaljfrågorna kommer från företagarna.

- Då är den här portalen väldigt bra att kunna hänvisa till.

Anita Kurowska Larsen ser länkportalen som ett ”frö” som hon och många andra nordiska företag nu ska utveckla till en "planta".

- Portalen tar sikte på regler som gäller för företag som vill etablera sig i ett annat nordiskt land. Jag ser dessutom ett stort behov av att samla de regler som gäller när ett företag tar med sig sin personal, sina maskiner och sitt kunnande för att utföra kortare uppdrag i grannländerna, säger Anita Kurowska Larsen.

I ett första skede riktar sig portalen till företag i Norden som vill etablera sig, rekrytera eller finna en ny marknad inom Norden. Beroende på den fortsatta användningen och efterfrågan kan det bli aktuellt att utveckla länkportalen.