Portalen forkorter veien til nye markeder

28.03.18 | Nyhet
byggare
Fotograf
Greyson Joralemon
Bedrifter som søker seg over landegrensene på jakt etter et nytt marked, har fått et viktig hjelpemiddel: en portal med lenker til nabolandenes regler om etablering, handel og rekruttering. Lenkeportalen har stått øverst på arbeidslivspartenes ønskeliste i arbeidet med nordiske grensehindre som må bort.

Nå er den nye digitale lenkeportalen nordenbusiness.org tilgjengelig på norsk, dansk, finsk, islandsk og svensk – klar til bruk for alle små og mellomstore bedrifter som vil ta skrittet ut på et større nordisk marked.

Lenkeportalen svarer på et behov hos mange bransjer som opplever mangelen på overblikk over nabolandenes regler og lover som et stort hinder for den frie bevegeligheten i Norden.

– Den største hindringen for at et byggefirma kan ta oppdrag på den andre siden av en landegrense, er mangelen på informasjon om hvilke regler som gjelder der. Det må være lett for bedriftene å gjøre det riktig, sier Anita Kurowska Larsen, sjefkonsulent hos Dansk Byggeri.

Både lover og bransjeregler er forskjellige

Hun er en av representantene for partene i arbeidslivet i Norden som har deltatt i en rekke dialogmøter med de nordiske regjeringene og Grensehinderrådet for å identifisere de viktigste hindrene for bedrifters frie bevegelighet. 

Mangelen på samlet informasjon om nabolandenes regler, og mangelen på gjensidig anerkjennelse av bransjenes egne krav til yrkeskvalifikasjoner – det er de to viktigste hindrene for fri bevegelighet som ble identifisert i løpet av de åtte dialogmøtene. 

Nordisk ministerråds sekretariat har utviklet portalen og kommer til å vie våren 2018 til å sørge for at den blir etablert, kjent og brukt.

– Ved første blikk ser det bra ut, sier Robert Forsberg, prosjektleder for internasjonal handel ved Handelskammaren i Norrbotten.

Behovet enda større

I sitt arbeid med å hjelpe små og mellomstore bedrifter som søker nye markeder i Finland og Norge, vet han på hvilket stadium alle detaljspørsmålene kommer fra bedriftene.

– Da er denne portalen veldig god å kunne henvise til.

Anita Kurowska Larsen ser lenkeportalen som et “frø” som hun og mange andre nordiske bedrifter nå skal utvikle til en “plante”.

– Portalen fokuserer på regler som gjelder for bedrifter som vil etablere seg i et annet nordisk land. Jeg ser dessuten et stort behov for å samle de reglene som gjelder når en bedrift tar med seg sitt personale, sine maskiner og sin kompetanse for å utføre kortere oppdrag i nabolandene, sier Anita Kurowska Larsen.

I første omgang retter portalen seg mot bedrifter i Norden som vil etablere seg, rekruttere eller finne et nytt marked i Norden. Avhengig av den fortsatte bruken og etterspørselen kan det bli aktuelt å utvikle lenkeportalen videre.