Linkportal forkorter vejen til nye markeder

28.03.18 | Nyhed
byggare
Fotograf
Greyson Joralemon
Virksomheder, som forsøger at etablere sig på nye markeder på den anden side af grænsen, har fået et vigtigt hjælpemiddel. Portalen indeholder links til nabolandenes regler om etablering, handel og rekruttering. Linkportalen har stået højest på arbejdsmarkedets parters ønskeliste over nordiske grænsehindringer, som skal fjernes.

Nu er den digitale linkportal nordenbusiness.org tilgængelig på svensk, dansk, finsk, norsk og islandsk. Den henvender sig til alle små og mellemstore virksomheder, som ønsker at tage skridtet ud på et større nordisk marked.

Linkportalen imødekommer et behov i mange brancher, som oplever manglen på overblik over nabolandenes regler og love som en stor hindring for den frie bevægelighed i Norden.

– Den største hindring for et byggefirma, som vil tage opgaver på den anden side af landegrænsen, er manglen på information om de gældende regler i det pågældende land. Det skal være let for virksomheder at gøre det rigtige, siger Anita Kurowska Larsen, chefkonsulent i Dansk Byggeri.

Både love og brancheregler er forskellige

Hun er en de repræsentanter for arbejdsmarkedets parter i Norden, som har deltaget i en række dialogmøder med de nordiske regeringer og Grænsehindringsrådet med henblik på at identificere de vigtigste hindringer for virksomhedernes frie bevægelighed. 

Manglen på samlet information om reglerne i nabolandene, samt manglen på gensidig anerkendelse af branchernes egne krav om erhvervskvalifikationer, er de to vigtigste hindringer for den frie bevægelighed, som blev identificeret under de otte dialogmøder. 

Portalen er udviklet af Nordisk Ministerråds sekretariat, som i løbet af foråret 2018 vil sørge for, at den bliver etableret, kendt og anvendt.

– Ved første øjekast ser den god ud, siger Robert Forsberg, som er projektleder for international handel ved Handelskammaren i Norrbotten.

Behovet er endnu større

Via sit arbejde med at hjælpe små og mellemstore virksomheder, som søger nye markeder i Finland og Norden, ved han i hvilken fase virksomhedsejerne stiller alle de detaljerede spørgsmål.

– Og så er de rigtig godt at kunne henvise til denne portal.

Anita Kurowska Larsen ser linkportalen som et frø, som hun og mange andre nordiske virksomheder nu skal udvikle til en plante.

– Portalen har fokus på de regler, som gælder for virksomheder, som ønsker at etablere sig i et andet nordisk land. Jeg ser desuden et stort behov for at samle de regler, som gælder, når en virksomhed medbringer personale, maskiner og ekspertise for at udføre kortere opgaver i nabolandene, siger Anita Kurowska Larsen.

I første omgang henvender portalen sig til virksomheder i Norden, som vil etablere sig, rekruttere eller finde et nyt marked i Norden. Afhængigt af brugen og efterspørgslen i fremtiden kan det blive aktuelt at udvikle linkportalen.