The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Ökad rörlighet i Norden

20.06.18 | News
Mann på fly
Photographer
Bambi Corro/Unsplash
45 000 nordbor flyttar varje år till ett annat nordiskt land. De nordiska länderna har skapat goda möjligheter för rörlighet mellan länderna, men en ny rapport från Nordiska ministerrådet påpekar att det fortfarande finns utrymme för att förbättra villkoren för rörlighet.

I rörlighetsrapporten ”Norden – nya möjligheter”, som presenterades för de nordiska samarbetsministrarna den 20 juni 2018, beskrivs ett antal områden där Norden kan stärka samarbetet för att underlätta människors och företags rörlighet över landsgränserna. Det gäller inom nordisk identitet, språk, utbildning, transport, lagstiftning, hälsa, digitala lösningar samt arbets- och näringsliv.

– Fri rörlighet är en av de viktigaste hörnstenarna i det nordiska samarbetet. Därför är det viktigt att vi håller fokus på fortsatt utveckling. Nu måste vi också göra det lättare för näringslivet att etablera sig över de nordiska landsgränserna, säger Dagfinn Høybråten.

Den nordiska rörligheten har alltid varit individorienterad. Det har blivit allt lättare för medborgarna att flytta mellan länderna. Det har skapat en bred acceptans för nordiskt samarbete bland medborgarna. I en undersökning bland nordiska medborgare kom det också fram att rörlighetsfrågan var ett av de viktigaste samarbetsområdena.

Norden – nya möjligheter

”Norden – nya möjligheter” är skriven av den tidigare norska ambassadören i Danmark, Ingvard Havnen.

– Det finns fortfarande potential för mer nordiskt samarbete. I min rapport har jag lagt fram 16 förslag för att öka rörligheten och integrationen i Norden. Jag vill särskilt lyfta fram förslaget om att man ska kunna använda sin nationella elektroniska legitimation i alla nordiska länder senast 2020. Om regeringarna lyckas med detta skulle det betyda mycket för både invånarna och näringslivet. Det blir en ny milstolpe i nordiskt samarbete, kanske lika viktig som passunionen var på sin tid. Genom att göra det lättare för folk att bo, arbeta och studera i andra nordiska länder kommer det att ge medborgarna flera möjligheter att förverkliga sina drömmar och ambitioner, säger Ingvard Havnen.

För att stärka den nordiska identiteten och känslan av gemenskap föreslår Havnen också att Norden tillsammans ansöker om vinter-OS 2030. Han menar att Norden som begrepp och varumärke skulle få en unik internationell uppmärksamhet. Ett nordiskt OS skulle också synliggöra våra gemensamma värderingar.

Rörlighetsrapporten lägger grunden för en handlingsplan för det fortsatta arbetet med rörlighet i Norden. Handlingsplanen ska presenteras för samarbetsministrarna i februari 2019.