Lisää liikkuvuutta Pohjoismaihin

20.06.18 | Uutinen
Mann på fly
Valokuvaaja
Bambi Corro/Unsplash
Joka vuosi 45 000 pohjoismaalaista muuttaa toiseen Pohjoismaahan. Mahdollisuudet Pohjoismaiden väliseen liikkuvuuteen ovat hyvät, mutta Pohjoismaiden ministerineuvoston uudesta raportista käy ilmi, että liikkuvuudessa on kuitenkin vielä parantamisen varaa.

Pohjoismaisille yhteistyöministereille 20. kesäkuuta 2018 esitellyssä ”Norden – Nye muligheter” -liikkuvuusraportissa kuvaillaan aloja, joilla Pohjoismaat voivat vahvistaa yhteistyötä tavoitteena helpottaa yksityishenkilöiden ja elinkeinoelämän liikkumista maiden rajojen yli. Tämä koskee työtä pohjoismaisen identiteetin, kielten, koulutuksen, liikenteen, lainsäädännön, terveyden, digitaalisten ratkaisuiden sekä työ- ja elinkeinoelämän parissa.

– Vapaa liikkuvuus on yksi pohjoismaisen yhteistyön kulmakivistä. Sen vuoksi on tärkeää keskittyä sen kehittämiseen. Meidän tulee myös helpottaa elinkeinoelämän siirtymistä Pohjoismaasta toiseen, Dagfinn Høybråten sanoo.

Pohjoismainen liikkuvuus on alusta lähtien ollut yksilöpainotteista ja pohjoismaalaisten liikkuminen on helpottunut koko ajan. Sen myötä pohjoismaisella yhteistyöllä onkin laaja väestön hyväksyntä. Pohjoismaiden väestön keskuudessa tehdyssä kyselytutkimuksessa kävi myös ilmi, että liikkuvuuskysymyksiä pidetään yhtenä tärkeimmistä yhteistyöaloista.

Pohjoismaat – uusia mahdollisuuksia

"Norden – Nye muligheter” -raportin on laatinut Norjan entinen Tanskan-suurlähettiläs Ingvard Havnen.

– Pohjoismaisessa yhteistyössä on edelleen lisäpotentiaalia. Esitän raportissani 16 ehdotusta Pohjoismaiden liikkuvuuden ja integraation lisäämiseksi. Haluan erityisesti tuoda esille ehdotuksen siitä, että kansallista sähköistä henkilötunnusta voisi käyttää kaikissa Pohjoismaissa vuoden 2020 loppuun mennessä. Mikäli hallitukset onnistuvat tässä, sillä on erittäin suuri merkitys sekä pohjoismaalaisille että elinkeinoelämälle. Siitä voi tulla pohjoismaisen yhteistyön uusi virstanpylväs, mahdollisesti yhtä tärkeä kuin passiunioni aikoinaan. Mikäli ihmisten on helpompi asua, työskennellä ja opiskella muissa Pohjoismaissa, maiden väestö saa uusia mahdollisuuksia toteuttaa toiveitaan ja tavoitteitaan, Ingvard Havnen toteaa.

Pohjoismaisen identiteetin ja yhteishengen vahvistamiseksi Havnen ehdottaa myös, että Pohjoismaat hakisivat yhdessä vuoden 2030 talviolympialaisia. Hänen mukaansa Pohjoismaat saisivat siten käsitteenä ja tuotemerkkinä ainutlaatuista kansainvälistä huomiota. Pohjoismaiset olympialaiset toisivat myös esiin yhteisiä arvojamme.

Liikkuvuusraportti muodostaa pohjan liikkuvuuden parissa tehtävää jatkotyötä koskevalle toimintasuunnitelmalle. Se esitellään yhteistyöministereille helmikuussa 2019.