Styrket mobilitet i Norden

20.06.18 | Nyhed
Mann på fly
Fotograf
Bambi Corro/Unsplash
45.000 nordboere flytter hvert år til et andet nordisk land. Norden har skabt gode muligheder for mobilitet mellem landene, men en ny rapport fra Nordisk Ministerråd peger på, at der stadig er plads til at forbedre betingelserne for mobilitet.

Mobilitetsrapporten "Norden – Nye muligheter", som blev præsenteret for de nordiske samarbejdsministre den 20. juni 2018, bliver der skitseret en række områder, hvor ministrene ønsker at styrke samarbejdet for at gøre det lettere for personer og virksomheder at bevæge sig på tværs af landegrænserne. Det gælder både inden for nordisk identitet, sprog, uddannelse, transport, lovgivning, sundhed, digitale løsninger samt arbejds- og erhvervslivet.

– Mobilitet og fri bevægelighed er en af de vigtigste hjørnesten i det nordiske samarbejde. Det er derfor vigtigt, at vi fastholder fokus på fortsat udvikling. Nu skal vi også gøre det lettere for erhvervslivet at etablere sig på tværs af de nordiske lande, siger Dagfinn Høybråten.

Den nordiske mobilitet har siden begyndelsen været individorienteret. Det er blevet lettere og lettere for borgerne at flytte sig. Dette har skabt en bred accept af det nordiske samarbejde blandt borgerne. I en rundspørge blandt nordiske borgere kom det også frem, at mobilitetsspørgsmålet var et af de vigtigste samarbejdsområder.

Norden – nye muligheder

"Norden – Nye muligheter" er skrevet af den tidligere norske ambassadør i Danmark, Ingvard Havnen.

– Der er stadig et potentiale for mere nordisk samarbejde. I min rapport fremfører jeg 16 forslag til at øge mobiliteten og integrationen i Norden. Jeg vil især fremhæve forslaget om, at man skal kunne bruge sit nationale digitale ID i alle de nordiske lande inden udgangen af 2020. Det vil få stor betydning for både borgerne og erhvervslivet, hvis regeringerne kan gennemføre forslaget. Det vil blive en ny milepæl i det nordiske samarbejde, og måske vil det blive lige så vigtigt, som pasunionen var i sin tid. Ved at gøre det lettere for folk at bo, arbejde og studere i andre nordiske lande, vil borgerne få flere muligheder for at realisere deres ønsker og ambitioner, siger Ingvard Havnen.

For at styrke den nordiske identitet og fællesskabsfølelse foreslå Havnen også, at Norden går sammen om at søge om vinter-OL i 2030. Han mener, at Norden som begreb og varemærke vil få en unik international opmærksomhed. Et nordisk OL vil også synliggøre vores værdier.

Mobilitetsrapporten danner grundlag for en handlingsplan for det videre arbejde med mobilitet i Norden. Handlingsplanen skal præsenteres samarbejdsministrene i februar 2019.