Styrket mobilitet i Norden

20.06.18 | Nyhet
Mann på fly
Fotograf
Bambi Corro/Unsplash
45 000 nordboere flytter hvert år til et annet nordisk land. Norden har skapt gode muligheter for mobilitet mellom landene, men en ny rapport fra Nordisk ministerråd peker på at det fortsatt er rom for å forbedre betingelsene for mobilitet.

Mobilitetsrapporten «Norden – Nye muligheter» som ble presentert for de nordiske samarbeidsministrene 20. juni 2018 skisserer en rekke områder der Norden kan styrke samarbeidet for å gjøre det enklere for personer og næringsliv å bevege seg på tvers av landegrensene. Det gjelder innenfor nordisk identitet, språk, utdanning, transport, lovgivning, helse, digitale løsninger samt arbeids- og næringsliv.

- Mobilitet og fri bevegelse er en av de viktigste hjørnestenene i det nordiske samarbeidet. Det er derfor viktig at vi holder fokus på fortsatt utvikling. Nå må vi også gjøre det enklere for næringslivet å etablere seg på tvers av de nordiske landene, sier Dagfinn Høybråten.

Fra sin begynnelse har den nordiske mobiliteten vært individorientert. Det har blitt stadig enklere for borgerne å flytte på seg. Det har skapt en bred aksept for nordisk samarbeid blant borgerne. I en spørreundersøkelse blant nordiske borgere kom det også fram at mobilitetsspørsmålet var et av de viktigste samarbeidsområdene.

Norden - Nye muligheter

"Norden – Nye muligheter" er skrevet av den tidligere norske ambassadøren til Danmark, Ingvard Havnen.

- Det er fortsatt et potensial for mer nordisk samarbeid. I min rapport har jeg fremmet 16 forslag for å øke mobiliteten og integrasjonen i Norden. Jeg vil spesielt trekke frem forslaget om at man skal kunne bruke sin nasjonale elektroniske ID i alle de nordiske landene innen utgangen av 2020. Hvis regjeringene lykkes med dette, vil det bety veldig mye for både innbyggerne og næringslivet. Det vil bli en ny milepæl i det nordiske samarbeidet, og kanskje like viktig som passunionen var det i sin tid. Ved å gjøre det enklere for folk å bo, arbeide og studere i andre nordiske land, vil det gi borgerne flere muligheter til å realisere sine ønsker og ambisjoner, sier Ingvard Havnen.

For å styrke den nordiske identiteten og fellesskapsfølelsen foreslår Havnen også at Norden går sammen om å søke om vinter OL i 2030. Han mener at Norden som begrep og varemerke vil få en unik internasjonal oppmerksomhet. Et nordisk OL vil også synliggjøre våre felles verdier.

Mobiltetsrapporten legger et grunnlag for en handlingsplan for det videre arbeidet med mobilitet i Norden. Handlingsplanen skal presenteres for samarbeidsministrene i februar 2019.