The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Kristida samarbete diskuterades på nordiskt ministermöte på Åland

14.09.21 | News
Ministrarna Thomas Blomqvist, Anette Holmberg-Jansson och Anna Hallberg, tillsammans med generalsekreterare Paula Lehtomäki
Photographer
Mary Gestrin
De nordiska ländernas samarbete både under coronapandemin och i framtiden, var ett av de teman som behandlades när de nordiska samarbetsministrarna möttes i Mariehamn den 13.-14 september.

-Vi måste ta lärdom av erfarenheterna från den här perioden, säger Finlands samarbetsminister Thomas Blomqvist, som ledde ministermötet. Vårt mål är att Norden ska vara världens mest integrerade region, och då bör vi också gemensamt bereda oss på kommande kriser, konstaterar han.

De nordiska samarbetsministrarna beslöt i våras att låta genomföra en strategisk utredning som ska lyfta fram 10-15 konkreta åtgärder för att stärka det nordiska samarbetet uttryckligen i kristider. Utredare är Jan-Erik Enestam, med ett förflutet bland annat som inrikes-, försvars-, och nordisk samarbetsminister i Finland. Under mötet informerade Enestam ministrarna om sina planer.

Vårt mål är att Norden ska vara världens mest integrerade region, och då bör vi också gemensamt bereda oss på kommande kriser.

Thomas Blomqvist, minister för Nordiskt samarbete, Finland

Samarbetsministrarna träffade också medlemmarna i ministerrådets Gränshinderråd under mötet.

Gränshinderrådet har under hela pandemiperioden kontinuerligt sammanställt rapporter om åtgärder som har begränsat den fria rörligheten i regionen, och varit i kontakt med nationella myndigheter för att råda bot på problemen. I den akuta och oförutsägbara krissituationen blev det nordiska mobilitetsperspektivet mindre viktigt än den nationella hälsosäkerheten, vilket återspeglas i rapporterna.  

 

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki lyfter fram Gränshinderrådets strategiska betydelse.

- Gränshinderrådets mandat förnyas vid årsskiftet och borde eventuellt stärkas, konstaterar hon. Det kunde underlätta integrationen i gränstrakterna också i kristider.

Åland 100 uppmärksammades

Ålands samarbetsminister Annette Holmberg-Jansson stod värd för samarbetsministrarnas möte på Åland. Mötet uppmärksammade även firandet av Ålands 100-åriga självstyrelse som firas 9 juni 2021 - 9 juni 2022.