Samarbeid i krisetid ble diskutert på nordisk ministermøte på Åland

14.09.21 | Nyhet
Ministrarna Thomas Blomqvist, Anette Holmberg-Jansson och Anna Hallberg, tillsammans med generalsekreterare Paula Lehtomäki
Fotograf
Mary Gestrin
De nordiske landenes samarbeid både under koronapandemien og i framtida var et av temaene som ble behandlet da de nordiske samarbeidsministrene møttes i Mariehamn 13.–14. september.

– Vi må dra lærdom av erfaringene fra denne perioden, sier Finlands samarbeidsminister Thomas Blomqvist, som ledet ministermøtet. – Vårt mål er at Norden skal være verdens mest integrerte region, og da bør vi også forberede oss i fellesskap på kommende kriser, konstaterer han.

 

De nordiske samarbeidsministrene vedtok i vår å få gjennomført en strategisk utredning som skal peke ut 10–15 konkrete tiltak for å styrke det nordiske samarbeidet spesielt i krisetider. Utreder er Jan-Erik Enestam, med en fortid blant annet som innenriks-, forsvars- og nordisk samarbeidsminister i Finland. På møtet informerte Enestam ministrene om planene sine.

Vårt mål er at Norden skal være verdens mest integrerte region, og da bør vi også forberede oss i fellesskap på kommende kriser.

Thomas Blomqvist, minister for nordisk samarbeid, Finland

Samarbeidsministrene møtte også medlemmene i ministerrådets Grensehinderråd under møtet.

I hele pandemiperioden har Grensehinderrådet kontinuerlig laget rapporter om tiltak som har begrenset den frie bevegeligheten i regionen, og rådet har vært i kontakt med nasjonale myndigheter for å gjøre noe med problemene. I den akutte og uforutsigbare krisesituasjonen ble det nordiske mobilitetsperspektivet mindre viktig enn den nasjonale helsesikkerheten, noe som gjenspeiles i rapportene.  

 

 Nordisk ministerråds president Paula Lehtomäki framhever Grensehinderrådets strategiske betydning.

– Grensehinderrådets mandat fornyes ved årsskiftet og bør eventuelt styrkes, konstateres hun. – Det vil kunne lette integreringen i grensetraktene også i krisetider.

Åland 100 ble markert

Ålands samarbeidsminister Annette Holmberg-Jansson var vert for samarbeidsministrenes møte på Åland. Møtet markerte også Ålands 100-årige selvstyre, som feires 9. juni 2021–9. juni 2022.