Kriisiaikojen yhteistyö aiheena pohjoismaisten yhteistyöministerien kokouksessa Ahvenanmaalla

14.09.21 | Uutinen
Ministrarna Thomas Blomqvist, Anette Holmberg-Jansson och Anna Hallberg, tillsammans med generalsekreterare Paula Lehtomäki
Valokuvaaja
Mary Gestrin
Pohjoismainen yhteistyö koronapandemian aikana ja tulevaisuudessa oli yhtenä aiheena, kun pohjoismaiset yhteistyöministerit tapasivat Maarianhaminassa 13.–14. syyskuuta.

– Korona-ajan kokemuksista on otettava opiksi, sanoo ministerikokousta johtanut Suomen pohjoismaisen yhteistyön ministeri Thomas Blomqvist. Tavoitteenamme on, että Pohjolasta tulee maailman integroitunein alue, ja silloin pitää valmistautua yhdessä myös tuleviin kriiseihin, hän toteaa.

Pohjoismaiset yhteistyöministerit päättivät viime keväänä teettää strategiaselvityksen, johon sisältyy 10–15 konkreettista toimenpidettä pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiseksi nimenomaan kriisiaikoina. Selvitysmiehenä on Jan-Erik Enestam, joka on toiminut muun muassa sisäasiain- ja puolustusministerinä sekä pohjoismaisena yhteistyöministerinä. Enestam selosti suunnitelmiaan ministerikokouksessa.

Tavoitteenamme on, että Pohjolasta tulee maailman integroitunein alue, ja silloin pitää valmistautua yhdessä myös tuleviin kriiseihin.

Pohjoismaisen yhteistyön ministeri Thomas Blomqvist

Yhteistyöministerit tapasivat kokouksessa myös ministerineuvoston alaisen rajaesteneuvoston jäseniä.

Rajaesteneuvosto on laatinut pandemian aikana säännöllisesti raportteja Pohjolan vapaata liikkuvuutta rajoittavista koronatoimista ja pyrkinyt ratkomaan ongelmia yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa. Raporteista näkyy, että pohjoismainen liikkuvuusnäkökulma jäi akuutissa ja yllättävässä kriisitilanteessa kansallisen terveysturvallisuuden jalkoihin.

 Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki korostaa rajaesteneuvoston strategista merkitystä.

– Rajaesteneuvoston toimeksianto uusitaan vuodenvaihteessa, ja sitä tulisi mahdollisesti vahvistaa, hän toteaa. Siten voitaisiin helpottaa rajaseutujen integraatiota myös kriisiaikoina.

Huomiota Ahvenanmaan satavuotiselle itsehallinnolle

Ahvenanmaalla pidettyä yhteistyöministerikokousta emännöi Ahvenanmaan yhteistyöministeri Annette Holmberg-Jansson. Kokouksessa huomioitiin myös Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlat, joita vietetään 9. kesäkuuta 2021–9. kesäkuuta 2022.