17.
Working Life in the Nordic Region

17.1.
Council of ministers’ statement on the Nordic project on the future of the labour market 2017-2021, Document 22/2021

318
Fredrik Karlström
Main speech

Fru president! Jag vill tacka Nordiska rådet för att jag får presentera den här redogörelsen för arbetet i Nordiska ministerrådet gällande framtidens arbetsliv.

320
Fredrik Karlström
Response to reply

Fru president! En viktig fråga i den nordiska arbetsmarknadsmodellen är just arbetsmarknadens parter. Det är viktigt med starka fackföreningar och också med starka arbetsgivarorganisationer.

322
Mikko Kinnunen
Presentation

Hyvä rouva presidentti, ministeri ja pohjoismaiset kollegat! Jokainen on mielekkään työpaikan arvoinen. Työ tuo elämään merkityksellistä sisältöä ja hyvinvointia. Kaikki työ on arvokasta.

323
Presentation

Kære nordiske venner. Tak for en god tale, hr. minister.

17.2.
Consideration of the Council of Ministers’ proposal on the Nordic Council of Ministers’ co-operation programme for the labour market for 2022 to 2024, B337/growth

326
Mikko Kinnunen
Reply

Rouva presidentti! Kiitos ministerille tästä kuvauksesta. Nostitte esille verkostojen hyödyntämisen, jotta pääsemme kohti visiota.

332
Johan Andersson
Response to reply

Tack för följdfrågan, Daniel Riazat! Att vi har ett arbete att göra för att få med fler arbetstagarorganisationer i Sverige på den här modellen kan jag innerligt hålla med om.

17.3.
Committee proposal on the future of work in the Nordic Region, A 1869/growth

334
Johan Andersson
Main speech

Fru president! Utskottet för tillväxt och utveckling beslutade på sitt aprilmöte att efterlysa en redogörelse av projektet Nordens framtida arbetsmarknad.

17.4.
Vote