329. Daniel Riazat (Replik)

Information

Typ
Replik
Tal nummer
329
Person
Speaker role
Nordisk grön vänster
Datum

Jag instämmer i allt som Johan Andersson har tagit upp här och det som också ministern tidigare har tagit upp. Däremot är det viktigt att vi stärker och står upp för den nordiska modellen för att kunna säkra arbetsmarknaden också i våra egna länder. Johan Anderssons parti har ju varit med och bidragit till att med hot ställa krav på facken att uppluckra lagen om anställningsskydd. Jag undrar lite grann hur det går ihop med att faktiskt rösta för att stärka den nordiska modellen, eftersom Socialdemokraterna har gjort precis det motsatta i Sverige.