17.
Työelämä Pohjolassa

17.1.
Ministerineuvoston selonteko tulevaisuuden työelämää koskevasta pohjoismaisesta hankkeesta 2017–2021, asiakirja 22/2021

322
Mikko Kinnunen
Puheenvuoro

Hyvä rouva presidentti, ministeri ja pohjoismaiset kollegat! Jokainen on mielekkään työpaikan arvoinen. Työ tuo elämään merkityksellistä sisältöä ja hyvinvointia. Kaikki työ on arvokasta.

323
Puheenvuoro

Kære nordiske venner. Tak for en god tale, hr. minister.

17.2.
Mietintö, joka koskee ministerineuvoston ehdotusta Pohjoismaiden ministerineuvoston työelämäalan yhteistyöohjelmaksi 2022–2024, B337/tillväxt

17.4.
Äänestys