17.
Arbejdsliv i Norden

17.1.
Ministerrådets redegørelse om det nordiske projekt om fremtidens arbejdsliv 2017-2021, Dokument 22/2021

318
Fredrik Karlström
Hovedinnlegg

Fru president! Jag vill tacka Nordiska rådet för att jag får presentera den här redogörelsen för arbetet i Nordiska ministerrådet gällande framtidens arbetsliv.

320
Fredrik Karlström
Svar på replikk

Fru president! En viktig fråga i den nordiska arbetsmarknadsmodellen är just arbetsmarknadens parter. Det är viktigt med starka fackföreningar och också med starka arbetsgivarorganisationer.

322
Mikko Kinnunen
Innlegg

Hyvä rouva presidentti, ministeri ja pohjoismaiset kollegat! Jokainen on mielekkään työpaikan arvoinen. Työ tuo elämään merkityksellistä sisältöä ja hyvinvointia. Kaikki työ on arvokasta.

323
Innlegg

Kære nordiske venner. Tak for en god tale, hr. minister.

17.2.
Betænkning over ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram ang. Arbejdsliv 2022-2024, B 337/vækst

326
Mikko Kinnunen
Replikk

Rouva presidentti! Kiitos ministerille tästä kuvauksesta. Nostitte esille verkostojen hyödyntämisen, jotta pääsemme kohti visiota.

332
Johan Andersson
Svar på replikk

Tack för följdfrågan, Daniel Riazat! Att vi har ett arbete att göra för att få med fler arbetstagarorganisationer i Sverige på den här modellen kan jag innerligt hålla med om.

17.3.
Udvalgsforslag om Nordens fremtidige arbejdsmarked (Future of Work), A 1869/vækst

334
Johan Andersson
Hovedinnlegg

Fru president! Utskottet för tillväxt och utveckling beslutade på sitt aprilmöte att efterlysa en redogörelse av projektet Nordens framtida arbetsmarknad.

17.4.
Afstemning