330. Johan Andersson (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
330
Speaker role
Utskottet för tillväxt och utveckling
Date

Herr president! Jag tackar för frågan. Jag delar inte den uppfattning som Daniel Riazat ger sken av i den här delen. I Sverige har vi en partsmodell när det gäller arbetsmarknadspolitik som har fungerat och tjänat oss väl, också när det gäller ersättningen vid arbetslöshet.

Det som nu sker är att man kommer att göra om modellen så att parterna tar ett större ansvar när det gäller själva ersättningsdelen men också att vi utifrån ett nationellt perspektiv går in med betydligt större resurser och möjligheter för utveckling och kompetensutveckling för anställda på arbetsplatserna. Detta är ett vinn-vinnsystem både för dem som är anställda och för dem som är arbetsgivare när det gäller att kompetensutveckla sin personal fullt ut.