17.2.
Consideration of the Council of Ministers’ proposal on the Nordic Council of Ministers’ co-operation programme for the labour market for 2022 to 2024, B337/growth

326
Mikko Kinnunen
Reply

Rouva presidentti! Kiitos ministerille tästä kuvauksesta. Nostitte esille verkostojen hyödyntämisen, jotta pääsemme kohti visiota.

332
Johan Andersson
Response to reply

Tack för följdfrågan, Daniel Riazat! Att vi har ett arbete att göra för att få med fler arbetstagarorganisationer i Sverige på den här modellen kan jag innerligt hålla med om.