17.2.
Mietintö, joka koskee ministerineuvoston ehdotusta Pohjoismaiden ministerineuvoston työelämäalan yhteistyöohjelmaksi 2022–2024, B337/tillväxt