17.2.
Betænkning over ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram ang. Arbejdsliv 2022-2024, B 337/vækst

326
Mikko Kinnunen
Replik

Rouva presidentti! Kiitos ministerille tästä kuvauksesta. Nostitte esille verkostojen hyödyntämisen, jotta pääsemme kohti visiota.

332
Johan Andersson
Svar på replik

Tack för följdfrågan, Daniel Riazat! Att vi har ett arbete att göra för att få med fler arbetstagarorganisationer i Sverige på den här modellen kan jag innerligt hålla med om.