Toimintasuunnitelma ja budjetti 2021 – Tiivistelmä

Information

Publish date
Abstract
Pääministerit hyväksyivät elokuussa 2019 Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030:n, jonka mukaan Pohjolan tulee olla maailman kestävin ja integroitunein alue.  Viesti oli selkeä: pohjoismaisen yhteistyön tavoitetasoa haluttiin korottaa ja keskiöön nostaa aikamme suuret ympäristö- ja ilmastohaasteet. Se edellyttää priorisointimuutoksia ja entistä tarkempaa fokusointia. Yhteistyöministerit päättivät siihen liittyen vuoden 2020 alussa historiallisesta budjetin uudelleenjaosta. Sillä halutaan parantaa vuosia 2021–2024 koskevien strategisten painopistealueiden eli vihreän Pohjolan, kilpailukykyisen Pohjolan ja sosiaalisesti kestävän Pohjolan välistä tasapainoa.
Publication number
2021:715