Hur mår unga flyktingar i Norden? Coming of Age in Exile – CAGE

Information

Publish date
Abstract
Alla de fyra nordiska länderna har nationella register med uppgifter som kan användas för att beskriva flyktingungdomars situation när det gäller hälsa och sociala livsvillkor. Detta ger unika möjligheter för jämförelser mellan de nordiska länderna för att bättre förstå hur policy och ekonomiska förhållanden i samhället påverkar integrationen av unga invandrare.CAGE har undersökt ojämlikhet i utbildning, arbetsmarknadsdeltagande och hälsa hos unga flyktingar under deras formativa ungdomsår jämfört med infödda, och har också undersökt hur dessa ojämlikheter förhåller sig till nationell invandringspolitik och andra kontextuella faktorer.
Publication number
2021:053