The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Arendalsuka 2022: Framtidens byggeri - bærekraft i fremste rekke

17.08.22 | Event
Axel Towers, København
Photographer
Diego Gennaro/Unsplash
Fremtidens konstruksjon skal være bærekraftig – men hvordan skal vi bygge, med hvilke materialer, og hva med arkitekturen? Utfordringene i byggebransjen er åpenbare: Bygg står til sammen for om lag 40 prosent av den globale CO2-utslippet. Den gode nyheten er at noe kan gjøres med det!

Information

Dates
17.08.2022
Time
01:00 PM - 02:00 PM
Location

Arendalsuka
Norway

Type
Debattmøte

Fremtidens konstruksjon skal være bærekraftig – men hvordan skal vi bygge, med hvilke materialer, og hva med arkitekturen? 

Utfordringene i byggebransjen er åpenbare: Bygg står til sammen for om lag 40 prosent av den globale CO2-utslippet, hvor mesteparten av en bygnings klimapåvirkning kommer fra byggematerialer, konstruksjon og riving. Den gode nyheten er at noe kan gjøres med det! 

Under Arendalsuka vil vi bidra til å styrke fokuset på konstruksjonens rolle i møte med de globale utfordringene. Vi vil i tillegg vise at det nordiske samarbeidet er i full gang når det gjelder å finne og skape nye lokale løsninger på globale problemer, skape nasjonal nordisk bevissthet og medeierskap om de nordiske agendaene, samt samle inn informasjon og data fra de ulike landene om hva som står på spill, og hvilke løsninger det jobbes med for videre nordisk samarbeid om bærekraftig bygg. 

Contact information