The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Justitieministrarna inrättar en nordisk arbetsgrupp mot människohandel

30.06.22 | News
Justitieministrarnas möte i Finnskogen i Norge
Photographer
Justitie- och beredskapsdepartementet i Norge

Från mötet i Finnskogen: Mattias Tesfaye, Danmark, Bárður á Steig Nielsen, Färöarna, Paula Lehtomäki, Nordiska ministerrådet, och i främre raden Anna-Maja Henriksson, Finnland, Emilie Engel Mehr, Norge, Jón Gunnarsson, Island, och Morgan Johansson, Sverige.

En nordisk arbetsgrupp mot människohandel kommer att inrättas enligt ett beslut taget på de nordiska justitieministrarnas möte i Finnskogen i Norge. Kampen mot människohandel har varit en del av Nordiska ministerrådets och den nordiska justitiesektorns arbete under en lång tid, men målet är nu att prioritera denna viktiga fråga i ännu högre grad.

– Människohandel utgör ett allvarligt utnyttjande av sårbara personer. I och med att ukrainska flyktingar nu strömmar till Norge och andra europeiska länder har det blivit nödvändigt att säkerställa tryggheten för de mest utsatta. Därför är jag mycket nöjd med att ha kunnat träffa de sex andra nordiska justitieministrarna för att diskutera detta tema, säger den norska justitie- och beredskapsministern Emilie Enger Mehl.

Norge har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2022.

– Samarbete kring rättsliga frågor har alltid varit en viktig del av det nordiska samarbetet. Det är avgörande att länderna samarbetar tätt och att vi håller samman för att lösa utmaningar som överskrider de nordiska gränserna, säger ministern.

Arbetsgruppen, som består av nationella experter inom området, har uppdraget att dela goda exempel och erfarenheter om arbetet mot människohandel, ha ett kontinuerligt informationsutbyte och planera ett gränsöverskridande samarbete, bland annat genom att koordinera ländernas arbete mot människohandel. Gruppen ska också stödja operativa aktörer i de nordiska länderna och samarbetet mellan dem. På så sätt kan arbetsgruppen ta initiativ till relevanta aktiviteter på nordisk nivå med det specifika målet att stärka arbetet mot människohandel.

Beslutet togs med hänvisning till rekommendationerna från seminariet om bästa praxis i arbetet mot människohandel i Norden som genomfördes under Finlands ordförandeskap i Helsingfors förra hösten.

Andra frågor som diskuterades på de nordiska justitieministrarnas möte var cyberbrottslighet, gängkriminalitet och sexualbrott.