The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Medlemsförslag om gemensam nordisk säkerhet och försvar