Guide til målrettet krisekommunikation til etniske minoriteter

Information

Publish date
Abstract
Effektiv kommunikation bygger på indsigter om målgruppen - både i kriser og i andre situationer. Ud fra disse indsigter kan kommunikationen målrettes med argumenter og indhold, der afspejler målgruppens ståsted og behov.Formålet med denne guide er at styrke vidensgrundlaget for at kommunikere med gennemslagskraft og effekt i krisesituationer til borgere med etnisk minoritetsbaggrund samt at styrke samarbejdet med aktører, som målgruppen har tillid til. Guiden har særligt fokus på kommunikation om nordiske sundheds- og integrationsindsatser og indeholder caseeksempler fra fire nordiske lande, som kan fungere som inspiration og vidensgrundlag for fremtidige informations- og kommunikationsindsatser, der er målrettet borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Guiden er rettet mod nordiske myndigheder og civilsamfundsaktører, som ofte står for kommunikationen i praksis.
Publication number
2023:005