The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Medlemsförslag om Nordiskt erkännande av staten Israel och hjälpinsatser till kriget mellan Hamas och Israel